Neuromusculaire Triggerpoint behandeling en therapie (Dry Needling)

Neuromusculaire Triggerpoint behandeling

Wat is een Triggerpoint?

In de volksmond wordt een Triggerpoint meestal een spierknoop genoemd. Men kan dan een pijnlijke verdikking in een gespannen spiervezel voelen. U zou een Triggerpoint kunnen zien als een ‘seinstoring’ tussen zenuw- en spierstelsel. De aangespannen spiervezels ontvangen het sein om te ontspannen niet meer en geven heel lokaal spierpijn. Als zo’n gespannen spier een zenuw afknelt, kan het zelfs zenuwpijn veroorzaken.

Bij druk op een Triggerpoint kan men pijn uitlokken op de plaats zelf, maar vaak gaat de pijn juist naar een andere plaats in het lichaam. Triggerpoints en hun bijbehorende pijnpatronen staan erg onder invloed van weersveranderingen. Vaak zijn de gevolgen duidelijker merkbaar bij kou en wanneer men op de tocht heeft gezeten.

Een actief Triggerpoint veroorzaakt spontane pijn, dus juist ook in rust, of pijn als gevolg van beweging en vaak geeft het ook een beperking in de bewegingsvrijheid.
Een latent aanwezig Triggerpoint is een gevoelige plek die alleen pijn of gevoeligheid geeft als er druk op uitgeoefend wordt.
Triggerpoints zijn meer dan eens de bron van pijn in gewrichten, die wordt aangezien voor artritis, pees- of slijmbeursontsteking of letsel aan de gewrichtsbanden. Ze zijn bijna onlosmakelijk verbonden aan ziektebeelden zoals bijvoorbeeld fibromyalgie, maar kunnen ook voor langdurige restklachten zorgen na het doorstaan van bijvoorbeeld een hernia of een Frozen Shoulder.

Triggerpoints kunnen naast hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn ook minder voor de hand liggende symptomen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld:

duizeligheid
oorpijn en/of oorsuizen
bijholte ontsteking
misselijkheid
maagzuur
hartritmestoornissen
gevoelloosheid/doofheid
tintelingen
vermoeidheid

Hoe krijg je een Triggerpoint?

Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een aandoening zoals MS of fibromyalgie, een ongeluk, overbelasting en juist ook onderbelasting , stress, een verkeerd dan wel te eenzijdig voedingspatroon, etc.

Hoe behandel je een Triggerpoint?

De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar de Triggerpoints. Daarbij is er vooral aandacht voor het aangegeven pijntraject, de momenten waarop en/of bewegingen waardoor men de pijn ervaart en welke situaties de pijn verergeren of juist helpen verminderen. Uitgangspunt is: waar heeft mijn cliënt pijn en wat kan de oorzaak zijn van een klacht?

Is het een klacht van het zenuw- en spierstelsel?
Speelt het segmentale gedeelte een rol?
Speelt stress (bijvoorbeeld door werkdruk of privé omstandigheden) een rol?
Komt de klacht door een niet goed functionerend gewricht?
Is er sprake van een verkeerde lichaamshouding?
Of is een Triggerpoint de oorzaak van de pijnklacht?
Uiteraard kan het ook om een combinatie van factoren gaan.

Er zijn verschillende technieken om het Triggerpoint te behandelen. De therapeut kan een diepe massage geven op het Triggerpoint zelf, in de lengterichting van de betrokken spier, waardoor de doorbloeding en functie van de spier verbeterd. Deze techniek wordt de Longitudinale Compressie genoemd. Ook kan de therapeut kiezen voor Dry Needling.

Neuromusculaire Triggerpoint therapie (Dry Needling)

Dry Needling is het inbrengen van een speciale gesteriliseerde fijne naald (vergelijkbaar met een acupunctuur naald) in een triggerpoint, met als doel het wegnemen of verlichten van pijn en andere ongewenste sensaties, zoals tintelingen of juist een doof gevoel, overgevoeligheid van de huid, etc.

Zoals de naam Dry needling al aangeeft komt er geen vloeistof aan deze techniek te pas. Dit in tegenstelling tot Wet needling: een injectie van een medicament. Dit laatste is het vakgebied van een arts, en wordt derhalve niet door een Triggerpoint therapeut uitgevoerd.

Het positieve effect van dry needling op pijnlijke triggerpoints is wetenschappelijk bewezen. Een groot voordeel van Dry Needling ten opzichte van (zelf)massage, is dat met Dry Needling de Triggerpoints vele malen sneller verdwijnen. Bovendien kunnen ook dieper gelegen Triggerpoints hiermee behandeld worden, terwijl dit met massagetechnieken niet altijd haalbaar of soms simpelweg te pijnlijk is. Achteraf zijn cliënten vaak aangenaam verrast over hoe weinig ze eigenlijk van de naaldjes gevoeld hebben en hoe groot het resultaat van de behandeling is.

Alhoewel met vergelijkbare naaldjes wordt gewerkt als in de acupunctuur, heeft Dry Needling niets met acupunctuur te maken.
Het gereedschap is hetzelfde, de werkwijze is anders.

Warmte en stretchen van de betrokken spier(en) vormen bij zowel de manuele Triggerpoint Therapie als bij de Dry Needling een belangrijk onderdeel van de behandeling. De therapeut stimuleert de cliënt tot zelfbehandeling door stretchoefeningen, spierversterkende oefeningen en warmte adviezen mee te geven, die kunnen leiden tot het verminderen en/of volledig opheffen van de klacht. Ook wordt de cliënt geleerd hoe hij/zij kan vermijden dat een Triggerpoint opnieuw actief wordt. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van o.a. het Handboek Triggerpoint-therapie van Clair Davies, en de werken van Travell & Simons.

Waarom een NMTN therapeut?

Inge Lukken is Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG®) en lid van de beroepsgroep Neuro Musculaire Therapeuten Nederland, afgekort NMTN. Deze stichting behartigt haar én vooral ook uw belangen.

Een bewuste keuze

In ons land is iedereen vrij om een behandelmethode te kiezen. Deze keus hoeft niet moeilijk te zijn. Kiest u voor een therapeut die aangesloten is bij de beroepsgroep NMTN (NeuroMusculaire Therapeuten Nederland), dan heeft u met een goed opgeleide therapeut te maken. De beroepsgroep NMTN ziet er op toe dat de aangesloten therapeuten hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.

Wat mag u van een therapeut verwachten?

De NMTN verlangt van de aangesloten therapeuten onder meer:
• Een afgeronde beroepsopleiding op HBO -niveau
• Bijscholing en intercollegiale toetsing
• Een verzorgde en goed bereikbare praktijk ruimte
• Een goede waarnemingsregeling

 

Categorieën: Algemeen