Migraine Behandelen met  Acupunctuur of Triggerpoint Therapie? 

Na een grondig onderzoek bepaal ik of er behandeld gaat worden met Acupunctuur of met Triggerpoint Therapie. Het is belangrijk om uit te sluiten of het spieren zijn die de veroorzaker zijn of een dieper gelegen symptoom. Met Triggerpoint Therapie worden er  actieve triggerpunten aangeprikt zodat deze lokale verkramping die voor migraine kan zorgen ophoud te bestaan. Migraine is ook zeer goed te behandelen met Acupunctuur. Niet alleen de symptomen kunnen worden aangepakt, ook oorzakelijk kan acupunctuur een goede invloed uitoefenen.

Vanuit de acupunctuur wordt migraine benaderd als ‘stijgende energie’.Deze stijgende energie ontstaat vanuit een ‘leegte’.De leegte is naar Westerse maatstaven te vertalen in de verschijnselen die men vaak heeft vóór de daadwerkelijke migraine, als tintelingen rond de mond, lichtflitsen en een flauwte gevoel. Deze leegte wordt gezien als de oorzaak van de migraine.Vanuit deze leegte gaat de energie vervolgens stijgen, waardoor er een ‘volte’ ontstaat.Bij deze volte treden symptomen op als de bonkende hoofdpijn, rode gelaatskleur, slecht licht kunnen verdragen e.d.In de bloedvaten treedt een zelfde proces op. Eerst is er een vernauwing van de bloedvaten, de ‘vasoconstrictie’.Vervolgens treed er een verwijding van de bloedvaten, een ‘vasodilatatie’ op. Het laatste vindt voornamelijk plaats in de bloedvaten bij het hoofd en veroorzaakt onder andere de bonkende hoofdpijn.

Acupunctuur is erop gericht de leegte niet te laten ontstaan en als gevolg ook de stijgende energie te pareren.Vaak is binnen 4 à 5 behandelingen een effect merkbaar.

 

Categorieën: Algemeen