Acupuncturisten mogen weer aan het werk. Echter, wel volgens strenge regels. Om deze te kunnen nakomen, zullen we voorbereidingen moeten treffen en zal onze kliniek alleen op halve capaciteit kunnen draaien.
Wij hopen op deze manier het besmettingsgevaar onder cliënten en medewerkers te voorkomen.

Wij horen van de officiële instanties dat we goed en gezond dienen te eten. Echter, verder wordt geen informatie gegeven. Wat u wel kunt doen, is op de volgende website te vinden zelfzorgcovid19.nl.

We maken alleen afspraken met cliënten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Aan de hand van de huidige richtlijn van het RIVM kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen patiënten:

 • Groep 1: Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de kenmerken voldoen;
 • Groep 2: Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19;
 • Groep 3: Personen met symptomen passend bij COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie;
 • Groep 4: Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen <2 weken genezen van COVID-19.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk
Wat vragen we van u?

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt;
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar;
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen;
 • Was en droogt de handen voor aanvang van de behandeling met water en zeep, droogt de handen met een tissue en gooit deze weg in een afsluitbare afvalbak. Of gebruikt de handcleaner op basis van alcohol;
 • Neem zelf een grote handdoek(en) mee voor op de behandelbank en/of voor afdekking. Deze handdoek(en) worden na de behandeling weer mee naar huis genomen;
 • Wij mogen niets te drinken aanbieden. Neem uw eigen flesje water mee.
 • Het toilet dienen wij te minimaliseren. Ga voor de behandeling thuis naar het toilet.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling.
 • Voor aanvang van de behandeling dient u een vragenlijst in te vullen. Tevens meten wij uw temperatuur.

Cliënten kunnen ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien:

 • U verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
 • Wanneer er coronabesmetting is geconstateerd bij u of uw familie;
 • Deze dient gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland. De therapeut informeert bij de cliënt of deze de verplichte maatregelen in acht heeft genomen en legt dit vast in het dossier.


We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.
Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent.